Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers
  • Home
  • Organisatie
  • Activiteiten 2017

Activiteiten 2017

Het bestuur en de diverse commissies doen hun best diverse activiteiten te organiseren voor de leden, alsmede de Nederlandse Industrie apothekers te vertegenwoordigen op nationale en internationale bijeenkomsten.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten uit het bestuursjaar 2017

 

NIA kalender 2017

13 januari Nieuwjaarsborrel  
3 februari STIP borrel 
17 maart Voorjaarsborrel 
7 april STIP borrel
13 april ALV
19/20/21 mei EIPG General Assembly (Malta)