Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers
  • Home
  • Organisatie
  • Beleid en bestuur

Bestuur en Beleid

Het bestuur van de NIA bestaat uit:

Mirena Nouwen, voorzitter
Marcella Brouwer-Davidis, penningmeester
Ton Steen, secretaris
Klaas Riepma, bestuurslid
Gertjan Horsthuis, bestuurslid
Jasper Lodder, bestuurslid
Irene Goertz-Berson, bestuurslid

Secretariaat NIA
Postbus 2756
3800 GJ  Amersfoort

Beleidsplan Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers

Tijdens de afgelopen ALV heeft het bestuur van de NIA haar beleidsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd. Hierin staan onder meer de missie en visie van het bestuur. U kunt het beleidsplan inzien door op onderstaande link te klikken:


StatutenHuishoudelijk reglement


Stukken t.b.v. ALV 2017
Klik hier voor de stukken tbv ALV 2017