Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers

27 oktober: congres over de huidige en toekomstige impact van de cyclus van medicijnen

The environmental cycle of medicines - an incentive for innovation in the human and veterinary medicine chain

Everywhere in the world we can find chemicals in our (drinking) water, the soil, our food crops and in the air. Their source: discarded and discharged medicines used for humans and animals, or to be more precise, livestock. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed in the environment. To address the environmental cycle of pharmaceuticals and drug-resistant bacteria a change is necessary in the way we deal with these agents. Medicines, unlike pesticides, can not be easily banned or replaced. Therefore, the healthcare sector and universities are looking for solutions to this societal challenge. During this symposium concrete options for action will be presented to you. The University Medical Centre of Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Netwerkborrel op 18 mei

Kom ook naar de NIA bijeenkomst en netwerkborrel op 18 mei 2017 met als thema: 'Medication Safety & Big Pharma in LMIC's; where do (moral) responsibilities stop?'.

In de Low & Middle Income Countries stijgt het medicijngebruik sterk en is daarmee ook een interessante groeimarkt voor Big Pharma. Medicijngebruik brengt chter ook risico's met zich mee. Zeker indien het voorschrijven, afleveren en gebruik (zeer sterk) sub-optimaal is, danwel ernstig moet worden vermoed, zoals in menig LMIC het geval is. De risico's zitten dan zowel in mogelijke directe gezondheidsschade alsmede verminderde therapeutische resultaten, om nog maar te zwijgen over de hieruit volgende maatschappelijke kosten. GIMS foundation stelt dat Big Pharma als commerciële systeemspeler ook een (morele) verantwoordelijkheid heeft om bij te (gaan) dragen aan verbetering van de prestaties/resultaten van keten-partners die een rol spelen bij alles (dus ook de wetgeving, toezicht) m.b.t. het voorschrijven, afleveren en gebruiken van medicijnen. Dus, naast sec een juridische productverantwoordelijkheid dient er ook een morele (mede)systeemverantwoordelijkheid te komen in die situaties die daartoe noden.
GIMS foundation gaat graag het gesprek met de NIA-leden daarover aan om vanuit de gezamenlijke apothekers-achtergrond te bezien of er aanknopingspunten zijn.

De locatie zal nog bekend gemaakt worden.

Let op: er wordt geen maaltijd geserveerd.


Gelieve in te schrijven via deze link

7 April STIP borrel in Amersfoort

Voor de tweede STIP borrel nodigen we graag de jonge industrieapothekers wederom uit en hopen we eveneens studenten te mogen verwelkomen. Kom langs, de borrel vindt plaats in Amersfoort op loopafstand van het station.

Klik hier om u aan te melden.

 

Voor meer informatie van het STIP netwerk volg ons op LinkedIn of Facebook.

unnamed download

Meer artikelen...