header mob

TWITTERLINKEDINeipglogo2

  • Nieuws
  • BIG Herregistratie enquête

BIG Herregistratie enquête

Naar aanleiding van enkele ervaringen van leden met de BIG herregistratie, willen wij u enkele gerichte vragen stellen om meer inzicht te krijgen in uw herregistratie ervaringen.
Invullen van deze vragenlijst kost u, afhankelijk van uw antwoorden, maximaal 10 minuten. De NIA en de herregistratiecommissie kunnen uw antwoorden echter zeer goed gebruiken om uw en uw collega's belangen beter te behartigen.

U vindt de vragenlijst op: https://goo.gl/forms/C08vTztteSYcFs3y1