header mob

TWITTERLINKEDINeipglogo2

  • Nieuws
  • NIA neemt plaats in KNMP adviescommissie voor CIBG

NIA neemt plaats in KNMP adviescommissie voor CIBG

Zoals we al vermeld hebben lijkt het erop dat alle industrie-apothekers die een aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen, verzocht worden om hun bewijsstukken in te dienen.
Het lijkt erop dat de 'steekproef' van de ingestuurde bewijsstukken daarna pas gedaan wordt door het CIBG. Als het CIBG er niet uitkomt, kunnen ze advies inroepen van een adviescommissie. We zijn blij te kunnen vermelden dat namens de NIA daarin ook een industrie-apotheker zitting heeft, namelijk Rob Bussink, u welbekend en lid van de BIG herregistratie commissie dus uitermate onderlegd op het onderwerp.

Om goed te kunnen beoordelen hoe u tegen de herregistratie aankijkt en welke problematiek u tegenkomt, willen we u vragen mee te werken aan een korte enquete. Hiermee hopen we te kunnen onderzoeken hoe en of industrie-apothekers geherregistreerd worden, en waar er tegen problemen aangelopen wordt. Hopelijk kunnen wij als industrie-apothekers daarvan leren, voor degene na ons en/of voor over 5 jaar, maar wellicht kunnen we het ook gebruiken in een terugkoppeling naar het CIBG.