Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers

NIA enquête opleidingscie

De  Opleidingscommissie wil u graag uitnodigen voor een korte enquête om te inventariseren in hoeverre de kennis en ervaring van net afgestudeerde apothekers aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden in de farmaceutische industrie. Met uw inzichten biedt u de NIA de mogelijkheid om een evaluatie te doen van de huidige farmacie opleidingen en de universiteiten te adviseren over aanpassingen in de huidige opleiding. Zo kunnen we mogelijk de opleiding in de toekomst verbeteren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Doelgroep: NIA leden
Tijdslijnen: graag uw reactie vóór 15 december.

Klik hier om de enquête in te vullen (max 5 minuten).