Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers

7 April STIP borrel in Amersfoort

Voor de tweede STIP borrel nodigen we graag de jonge industrieapothekers wederom uit en hopen we eveneens studenten te mogen verwelkomen. Kom langs, de borrel vindt plaats in Amersfoort op loopafstand van het station.

Klik hier om u aan te melden.

 

Voor meer informatie van het STIP netwerk volg ons op LinkedIn of Facebook.

unnamed download

STIP - Save the date

STIP - Save the date

3 februari as. zal de STIP een nieuwjaarsborrel organiseren. Locatie volgt nog, maar zet de datum alvast in jullie agenda en breng je collega’s hiervan op de hoogte! Voor nu prettige feestdagen en een prachtig 2017 gewenst en tot 3 februari!

Vriendelijke groeten, Astrid, Penny, Rob, Tonnis-Jan en Ton.

NIA neemt plaats in KNMP adviescommissie voor CIBG

Zoals we al vermeld hebben lijkt het erop dat alle industrie-apothekers die een aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen, verzocht worden om hun bewijsstukken in te dienen.
Het lijkt erop dat de 'steekproef' van de ingestuurde bewijsstukken daarna pas gedaan wordt door het CIBG. Als het CIBG er niet uitkomt, kunnen ze advies inroepen van een adviescommissie. We zijn blij te kunnen vermelden dat namens de NIA daarin ook een industrie-apotheker zitting heeft, namelijk Rob Bussink, u welbekend en lid van de BIG herregistratie commissie dus uitermate onderlegd op het onderwerp.

Om goed te kunnen beoordelen hoe u tegen de herregistratie aankijkt en welke problematiek u tegenkomt, willen we u vragen mee te werken aan een korte enquete. Hiermee hopen we te kunnen onderzoeken hoe en of industrie-apothekers geherregistreerd worden, en waar er tegen problemen aangelopen wordt. Hopelijk kunnen wij als industrie-apothekers daarvan leren, voor degene na ons en/of voor over 5 jaar, maar wellicht kunnen we het ook gebruiken in een terugkoppeling naar het CIBG. 

Meer artikelen...