header mob

LINKEDINeipglogo2

  • Vereniging
  • Activiteiten 2016

Activiteiten 2016

Het bestuur en de diverse commissies doen hun best diverse activiteiten te organiseren voor de leden, alsmede de Nederlandse Industrie apothekers te vertegenwoordigen op nationale en internationale bijeenkomsten.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten uit het bestuursjaar 2016/2017

 

NIA kalender 2016

21 januari Nieuwjaarsborrel met GMP Lean Game
29 januari STIP borrel
15 maart 2 NIA bestuursleden aanwezig bij themasessies mbt Raamplan Farmacie
18 maart  STIP borrel
17/22 maart BIG Herregistratiebijeenkomsten
14 april   ALV
3-5 juni EIPG General Assembly (Parijs)
21 juni 2 NIA bestuursleden aanwezig op Landelijk Onderwijs Congres Farmacie
23 juni Zomerborrel  - Serialisatie
03 September STIP BBQ
22 september Herfstborrel met minisymposium over Recalls 
24 september KNPSV – NIA dag van de Industrie
1-3 november NIA voorzitter aanwezig op KNMP BIO (by invitation only) meeting
11 november STIP borrel

 

NIA kalender 2017

13 januari Nieuwjaarsborrel  
3 februari STIP borrel 
17 maart Voorjaarsborrel 
13 april ALV
19/20/21 mei EIPG General Assembly (Malta)