header mob

LINKEDINeipglogo2

 • Vereniging
 • Lidmaatschap en Contributie

Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, buitengewone leden zonder functie (gepensioneerden) en studentleden.

Gewone leden zijn apothekers, farmaceuten en bio-farmaceuten die werkzaam zijn, bij een farmaceutische industrie of een farmaceutische groothandel.
Buitengewone leden zijn:

 • apothekers, farmaceuten en bio-farmaceuten,
  • die niet werkzaam zijn bij een farmaceutische industrie of een farmaceutische groothandel;
  • die werkzaam zijn bij overheden met een relatie tot de farmaceutische industrie;
 • niet-apothekers, niet-farmaceuten of niet-bio-farmaceuten
  • die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, een farmaceutische groothandel of bij overheden met een relatie tot de farmaceutische industrie.

Buitengewone leden zonder functie, zijn leden die gepensioneerd zijn
Studentleden zijn studenten ingeschreven voor de studie farmacie, farmaceutische wetenschappen, (bio)farmacie of een vergelijkbare opleiding aan de universiteit.

Contributie

De contributie bedraagt:

 • gewoon en buitengewoon lidmaatschap € 85,00
 • buitengewoon lidmaatschap zonder functie € 30,00 (gepensioneerd)
 • studentlidmaatschap € 15,00 

Klik hier om u te laten registreren voor een lidmaatschap.