header mob

LINKEDINeipglogo2

  • Vereniging
  • Secties
  • EIPG

EIPG

European Industrial Pharmacists Group
Klik hier voor de website van de EIPG.


European Industrial Pharmacists Group (EIPG) is een “federatie” van Nationale Verenigingen van Industrie-Apothekers (of equivalent), zoals in ons land de NIA. De nationale verenigingen van Noord-, West- en Midden-Europese landen zijn lid, alsmede die van diverse nieuwere EU-lidstaten zoals Griekenland, Malta, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Letland. De leden wijzen een vertegenwoordiger (delegate) aan, die in principe de jaarlijkse Algemene Vergadering (General Assembly) bijwoont en daar stemrecht heeft. Sinds 2012 vertegenwoordig ik, Dr. Amon R. Wafelman – Qualified Person Parenterals bij TEVA Pharmachemie, de NIA bij de EIPG.

De missie van de EIPG ligt parallel aan die van de NIA: opkomen voor de belangen van de industrie-apotheker en hem/haar mogelijkheden bieden ter bevordering van de beroepsuitoefening. Net als de NIA is het dus geen branche-organisatie. Op continue basis worden EU-richtlijnen op het gebied van de industriële farmacie ter becommentariëring uitgezet bij de delegates, die zelf kunnen becommentariëren maar ook door kunnen zetten naar expert-leden binnen de nationale organisatie. Zie ook de website: http://eipg.eu/

EIPG onderhoudt contacten met de European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) en lobbyt voor een curriculum dat interessant blijft voor het beroep industrie-apotheker. Daarnaast onderhoudt EIPG contacten met haar Europese zusterorganisaties in de ziekenhuisfarmacie, European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) en openbare farmacie, Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), alsmede met de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (federatie van nationale branche-verenigingen EFPIA).

De jaarlijkse EIPG General Assembly wordt in een weekend gehouden in een van de lidstaten, in de regel op vrijdagmiddag voorafgegaan door een wetenschappelijk symposium. De zaterdag is dan de inhoudelijke dag met een “countries session” waarin elk land kan aangeven wat er in het bijzonder speelt in dat land. Voorts zijn er gastsprekers van de zusterfederaties, alsmede twee workshops over actuele onderwerpen. De zondag is gereserveerd voor verenigingszaken zoals begroting, statuten, verkiezingen, vaststellen volgende venue, maar ook toekomstvisie.    

Doelstellingen A.R. Wafelman als NIA delegate-to-EIPG

  • Ophalen van issues bij NIA-bestuur en –secties en eventueel -leden om op de EIPG-agenda te zetten.
  • Terugkoppelen van EIPG visie, beslissingen en overige activiteiten naar NIA.
  • Bewaken van efficiëntie bij nationale review van richtlijnen (z.b.), alsmede het opbouwen van een bestand met experts per onderwerp.
  • Het oprichten van zogenaamde Special Interest Groups, waarin met name de delegates zijn onderverdeeld naar professioneel aandachtsgebied: door het jaar heen via email gezamenlijk een of enkele issue(s) uitwerken; presentatietijd claimen op het eerstvolgende GA. Ter bevordering van kennisniveau en onderlinge samenwerking.Statement EIPG Medicines Verification Organisation
In navolging op de discussies tijdens de 50e General Assembly van de EIPG in Parijs vind u in bijgaand het statement van de EIPG aangaande de Medicines Verification Organisation refererend aan de Falsified Medicines Directive. Het statement is tot stand gekomen na contact tussen de EIPG en consultatie bij verschillende nationale verenigingen. Claude Farrugia heeft dit document reeds doorgenomen met Andreas Walter, General Manager EMVO.