header mob

LINKEDINeipglogo2

BIG-herregistratie

De NIA heeft een reactie gegeven op de internetconsultatie mbt het wijzigen van de eisen aan herregistratie voor Wet BIG basisberoepen en de wens om het deskundigheidsgebied van de apotheker te actualiseren.



Apothekers die in de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2017 ten minste 2080 uur werkzaam zijn geweest in één van de deskundigheidsgebieden van de apotheker en daarbij geen onderbreking langer dan 2 jaar hebben gehad, kunnen worden geherregistreerd in het BIG register op basis van werkervaring. Werkzaamheden van apothekers op het terrein van individuele gezondheidszorg vallen binnen het deskundigheidsgebied. Ook werkzaamheden die betrekking hebben op de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de apotheker. Wie niet kan voldoen  aan de werkervaringseis  kan door het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC) alsnog in aanmerking komen voor herregistratie.

Het  CIBG, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het BIG register, is inmiddels begonnen met het informeren van de apothekers die zich voor 1 januari 2017 moeten herregistreren. NIA-leden die lid zijn van de KNMP en/of in het adressenbestand van PAOfarmacie zitten hebben in de afgelopen weken via rechtstreekse mailings; het Pharmaceutisch Weekblad of online Nieuwsbrieven van de KNMP de nodige achtergrondinformatie ontvangen. Degenen die deze informatie niet hebben  gekregen kunnen de betreffende documenten nalezen op de NIA website. Informatie over de toets voor het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC) is te vinden op http://www.paofarmaciebigherregistratie.nl/

Klik op onderstaande informatiedocumenten voor meer informatie.