header mob

TWITTERLINKEDINeipglogo2

  • Nieuws
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde, nieuwe, privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG heeft ook op de NIA betrekking. Op dit moment onderzoekt de NIA wat de AVG voor de NIA precies betekent en wat dit voor u als lid/bezoeker van de NIA en haar website betekent. Binnenkort zal de NIA daarom u een aparte nieuwsbrief sturen om u verder te informeren.