header mob

  • Nieuws
  • Uitnodiging trainingsavond BIG-herregistratie

Uitnodiging trainingsavond BIG-herregistratie

Voor apothekers die hun diploma hebben behaald vóór 1 januari 2012 komt de datum van herregistratie in het BIG-register steeds dichterbij. Tijd dus om de eigen indiening te gaan voorbereiden en uitwerken. Als vervolg op de succesvolle meeting in maart vorig jaar, waarbij is ingegaan op de procedure en eisen omtrent BIG-herregistratie, organiseert de BIG herregistratiecommissie o.a. in samenwerking met juridisch adviseur Jurriane Rendering van de KNMP op 17 en 22 maart 2016 twee nieuwe trainingsavonden (Op beide avonden wordt hetzelfde programma aangeboden. U kunt zich slechts voor 1 avond aanmelden).

Klik hier voor de uitnodiging en aanmelding 17 maart
Klik hier voor de uitnodiging en aanmelding 22 maart

Apothekers die in de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2017 ten minste 2080 uur werkzaam zijn geweest in één van de deskundigheidsgebieden van de apotheker en daarbij geen onderbreking langer dan 2 jaar hebben gehad, kunnen worden geherregistreerd in het BIG register op basis van werkervaring. Werkzaamheden van apothekers op het terrein van individuele gezondheidszorg vallen binnen het deskundigheidsgebied. Ook werkzaamheden die betrekking hebben op de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de apotheker. Wie niet kan voldoen  aan de werkervaringseis  kan door het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC) alsnog in aanmerking komen voor herregistratie.

Het  CIBG, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het BIG register, is inmiddels begonnen met het informeren van de apothekers die zich voor 1 januari 2017 moeten herregistreren. NIA-leden die lid zijn van de KNMP en/of in het adressenbestand van PAOfarmacie zitten hebben in de afgelopen weken via rechtstreekse mailings; het Pharmaceutisch Weekblad of online Nieuwsbrieven van de KNMP de nodige achtergrondinformatie ontvangen. Degenen die deze informatie niet hebben  gekregen kunnen de betreffende documenten nalezen op de NIA website. Informatie over de toets voor het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC) is te vinden op http://www.paofarmaciebigherregistratie.nl/

 Klik op onderstaande informatiedocumenten voor meer informatie.