header mob

LINKEDINeipglogo2

  • Nieuws

Advies voor herregistratie in Wet BIG register

Werkervaringeis of urennorm

Om op 1 Januari 2017 in aanmerking te komen voor herregistratie in het Wet BIG register zal de overheid u, als industrieapotheker,  toetsen op de volgende eis: relevante werkervaring. De manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is te voldoen aan de werkervaringeis. Die werkervaringeis heeft zowel betrekking op het aantal uren dat gewerkt moet worden, als op de inhoud van het werk dat wordt verricht.

Lees meer