header mob

TWITTERLINKEDINeipglogo2

  • Nieuws

Netwerkborrel op 18 mei

Kom ook naar de NIA bijeenkomst en netwerkborrel op 18 mei 2017 met als thema: 'Medication Safety & Big Pharma in LMIC's; where do (moral) responsibilities stop?'.

In de Low & Middle Income Countries stijgt het medicijngebruik sterk en is daarmee ook een interessante groeimarkt voor Big Pharma. Medicijngebruik brengt chter ook risico's met zich mee. Zeker indien het voorschrijven, afleveren en gebruik (zeer sterk) sub-optimaal is, danwel ernstig moet worden vermoed, zoals in menig LMIC het geval is. De risico's zitten dan zowel in mogelijke directe gezondheidsschade alsmede verminderde therapeutische resultaten, om nog maar te zwijgen over de hieruit volgende maatschappelijke kosten. GIMS foundation stelt dat Big Pharma als commerciële systeemspeler ook een (morele) verantwoordelijkheid heeft om bij te (gaan) dragen aan verbetering van de prestaties/resultaten van keten-partners die een rol spelen bij alles (dus ook de wetgeving, toezicht) m.b.t. het voorschrijven, afleveren en gebruiken van medicijnen. Dus, naast sec een juridische productverantwoordelijkheid dient er ook een morele (mede)systeemverantwoordelijkheid te komen in die situaties die daartoe noden.
GIMS foundation gaat graag het gesprek met de NIA-leden daarover aan om vanuit de gezamenlijke apothekers-achtergrond te bezien of er aanknopingspunten zijn.

De locatie zal nog bekend gemaakt worden.

Let op: er wordt geen maaltijd geserveerd.


Gelieve in te schrijven via deze link

7 April STIP borrel in Amersfoort

Voor de tweede STIP borrel nodigen we graag de jonge industrieapothekers wederom uit en hopen we eveneens studenten te mogen verwelkomen. Kom langs, de borrel vindt plaats in Amersfoort op loopafstand van het station.

Klik hier om u aan te melden.

 

Voor meer informatie van het STIP netwerk volg ons op LinkedIn of Facebook.

unnamed download

NIA neemt plaats in KNMP adviescommissie voor CIBG

Zoals we al vermeld hebben lijkt het erop dat alle industrie-apothekers die een aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen, verzocht worden om hun bewijsstukken in te dienen.
Het lijkt erop dat de 'steekproef' van de ingestuurde bewijsstukken daarna pas gedaan wordt door het CIBG. Als het CIBG er niet uitkomt, kunnen ze advies inroepen van een adviescommissie. We zijn blij te kunnen vermelden dat namens de NIA daarin ook een industrie-apotheker zitting heeft, namelijk Rob Bussink, u welbekend en lid van de BIG herregistratie commissie dus uitermate onderlegd op het onderwerp.

Om goed te kunnen beoordelen hoe u tegen de herregistratie aankijkt en welke problematiek u tegenkomt, willen we u vragen mee te werken aan een korte enquete. Hiermee hopen we te kunnen onderzoeken hoe en of industrie-apothekers geherregistreerd worden, en waar er tegen problemen aangelopen wordt. Hopelijk kunnen wij als industrie-apothekers daarvan leren, voor degene na ons en/of voor over 5 jaar, maar wellicht kunnen we het ook gebruiken in een terugkoppeling naar het CIBG.