header mob

  • Nieuws

NIA neemt plaats in KNMP adviescommissie voor CIBG

Zoals we al vermeld hebben lijkt het erop dat alle industrie-apothekers die een aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen, verzocht worden om hun bewijsstukken in te dienen.
Het lijkt erop dat de 'steekproef' van de ingestuurde bewijsstukken daarna pas gedaan wordt door het CIBG. Als het CIBG er niet uitkomt, kunnen ze advies inroepen van een adviescommissie. We zijn blij te kunnen vermelden dat namens de NIA daarin ook een industrie-apotheker zitting heeft, namelijk Rob Bussink, u welbekend en lid van de BIG herregistratie commissie dus uitermate onderlegd op het onderwerp.

Om goed te kunnen beoordelen hoe u tegen de herregistratie aankijkt en welke problematiek u tegenkomt, willen we u vragen mee te werken aan een korte enquete. Hiermee hopen we te kunnen onderzoeken hoe en of industrie-apothekers geherregistreerd worden, en waar er tegen problemen aangelopen wordt. Hopelijk kunnen wij als industrie-apothekers daarvan leren, voor degene na ons en/of voor over 5 jaar, maar wellicht kunnen we het ook gebruiken in een terugkoppeling naar het CIBG. 

BIG Herregistratie enquête

Naar aanleiding van enkele ervaringen van leden met de BIG herregistratie, willen wij u enkele gerichte vragen stellen om meer inzicht te krijgen in uw herregistratie ervaringen.
Invullen van deze vragenlijst kost u, afhankelijk van uw antwoorden, maximaal 10 minuten. De NIA en de herregistratiecommissie kunnen uw antwoorden echter zeer goed gebruiken om uw en uw collega's belangen beter te behartigen.

U vindt de vragenlijst op: https://goo.gl/forms/C08vTztteSYcFs3y1

Reactie van een industrie apotheker wiens BIG registratie verlengd is

Herregistratie op basis van relevante werkervaring: dat kan dus ook!

Beste NIA leden

Heden ontving ik het verheugende nieuws dat mijn BIG registratie verlengd is tot 2021.

Een mooie waardering voor het feit dat ik als apotheker inmiddels > 10 jaar in de farma-industrie werkzaam ben op allerlei vlakken, waarbij o.a. het geven van juist advies en voorlichting aan patienten en zorgverleners, het produceren van geneesmiddelen op de juiste wijze, het goed bewaren en het ontwikkelen & beoordelen van geneesmiddelen tot de kerntaken van mijn > 40-urige werkweek behoren.

De waardering van het BIG register moest wel grondig onderbouwd worden en van dit proces wil ik jullie middels dit stukje tekst deelgenoot maken.

De afgelopen 10 jaar heb ik een verschillende rollen in het klinisch onderzoek nationaal en internationaal gewerkt en de laatste 4 jaar geef ik leiding aan een Market Access afdeling in Nederland en een Accountmanagement Leadership Forum in Europa. Rollen die voor een BIG-registratie commissie natuurlijk relatief onbekend zijn.

Ik maakte helaas de beginnersfout door netjes de gevraagde documenten zonder overleg met de NIA een tikje eigenwijs begin Juli gewoon op te sturen (job description van rollen van afgelopen 5 jaar, aantal uren dat ik gewerkt had in die rol en korte beschrijving van wat ik zoal overdag deed).

Binnen 4 weken kreeg ik een net schrijven terug met de mededeling dat mijn aanvraag niet gehonoreerd kon worden, omdat o.a. niet duidelijk was dat mijn werkzaamheden binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker vielen en dat ik niet aangetoond had dat ik nog steeds in dienst van een farma bedrijf ben.

Op dat moment begon ik mij af te vragen of het toch niet verstandig zou zijn, te beginnen met studeren voor de herregistratie toets in November. De kennis voor een dergelijke toets is zeer essentieel, echter, de kennis van de industrie apotheker gaat breder en het zou mij significant tijd gaan kosten om een aantal details weer bij te gaan spijkeren, welke ik als apotheker in de industrie niet elke dag bezig.

Tijd dus voor consultatie van de Herregistratie commissie van de NIA.
De NIA herregistratiecommissie praatte mij helemaal bij over het document dat de NIA maakte, waarmee het aantal uren relevante werkervaring kon worden berekend en welke door de BIG-registratie informeel wel erkend leek te gaan worden.
Dit document geeft inderdaad een gestructureerde weergave van de relevante dagelijkse activiteiten van een industrie apotheker en maakt het voor de BIG inzichtelijk dat de complexe (vaak Engelstalige) job descriptions wel degelijk in lijn zijn met de BIG verwachtingen omtrent het deskundigheidsgebied van de apotheker.

Ik vulde het NIA document in, schreef er in Jip-en-Janneke taal een korte samenvatting van mijn dagelijkse werkzaamheden bij en voegde een recent loonstrookje toe (met geanonimiseerde salarisdetails) dat moest bewijzen dat ik daadwerkelijk nog steeds actief ben in de farmacie.

En zo geschiedde: 4 weken later bleek ik voldoende bewijs ingeleverd te hebben dat > 10 jaar > 40 uur per week in de farma-industrie werken aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van geneesmiddelen voor patiënten, gelukkig voldoende kerncompetentie-bouwend is om je BIG registratie te behouden.

Een speciaal woord van dank naar de herregistratie commissie van de NIA, die wellicht essentieel is geweest in het creëren van vertrouwen bij de BIG dat activiteiten van apothekers in de industrie wel degelijk in lijn met de verwachtingen van de BIG zijn.

Ik hoop jullie met die proces geïnspireerd te hebben om je BIG herregistratie proces met vertrouwen tegenmoet te gaan.

Met collegiale groet,

Claudia Rijcken