header mob

LINKEDINeipglogo2

  • (her)Registratie

Registratie

De datum herregistratie in het BIG-register komt voor de meesten van ons als NIA leden steeds dichterbij en wordt het tijd de eigen indiening te gaan voorbereiden en uitwerken.  Reeds geruime tijd zet de BIG herregistratiecommissie zich in nauwe samenwerking met het NIA bestuur in voor het titelbehoud voor apothekers werkzaam in de industrie. Na een succesvolle meeting in maart vorig jaar, waarbij is ingegaan op de procedure en eisen omtrent BIG-herregistratie, heeft de BIG herregistratiecommissie o.a. in samenwerking met juridisch adviseur Jurriane Rendering van de KNMP twee nieuwe trainingsavonden georganiseerd. Ditmaal is het doel om NIA-leden, die zich actief hebben verdiept in de procedure en eisen aan herregistratie en de indiening aan het voorbereiden zijn, handvatten te bieden om de indiening tot herregistratie te optimaliseren en finaliseren.

Er zal een NIA email naar u gestuurd rond half oktober om u te herinneren aan uw indiening. Voor die datum kunt u al alle zaken voorbereiden en uw indiening klaar zetten in het herregistratie systeem via www.bigregister.nl.

Klik hier voor de reactie van een industrie apotheker wiens BIG registratie verlengd is

Bij de indiening kunt u de volgende stukken gebruiken:

Beoordelingskader via  https://www.bigregister.nl/doc/pdf/BK%20apothekers%202015_43316.pdf

Algemene informatie via  https://www.bigregister.nl/herregistratie/apotheker/default.aspx

Sjabloon werkgeversverklaring via  https://www.bigregister.nl/doc/pdf/Werkgeversverklaring%20Bewijsstuk%20BIG-(her)registratie%20(BR37%2001)_43282.pdf

Klik hier voor het document “Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie"


Klik hier voor de laatste stand van zaken over de BIG-herregistratieDe herregistratie/continuous education commissie heeft als doelstelling het opzetten van een register voor registratie van industrie-apothekers met het oog op de voortdurend na- en bijscholing, BIG registratie en titelbehoud.

De NIA participeert ook in de StRIA, de Stichting Registratie IndustrieApothekers. De StRIA coördineert de activiteiten benodigd voor de (her)registratie van apothekers tot industrieapotheker door het verzorgen van de daartoe benodigde cursussen.